آموزش HSE (ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست)

پکیج آموزشی ایزو HSE

دوره آموزشی HSE (ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست) که شامل دو استاندارد ایزو ISO14001:2015 و ISO45001:2018  بوده که می توان به صورت یکپارچه هر دو استاندارد را پیاده واجرانمود، در اجرای این استانداردها می توان بیشتر مستندات و مدارک راکه مربوط به یک بند بوده و مشترک هستند را به صورت تلفیقی از دو استاندارد مذکور تهیه نمود و در صورت مغایرت بندها باهم می توان الزام هر استاندارد را جداگانه تهیه کرد.هردواستاندارد در راستای بندهای استاندارد ISO 9001:2015تدوین شده است و هر کدام دارای 10بند اصلی بوده و هر بند نیز دارای تعدادی زیربند می باشد که بندهای 0 ، 1، 2 ، و 3 فقط جهت اگاهی و آشنایی بوده که این بندها عبارتند از : کلیات استاندارد (بند0) ، هدف و دامنه کاربرد استاندارد (بند1) ، مراجع الزامی (بند2) و آشنایی با اصطلاحات و واژگان مربوط به استاندارد (بند3) می باشد که به‌صورت کامل و کاربردی و مفید توضیح داده شده است. اجرا و پیاده‌سازی و استقرار استاندارد HSE در سازمان از بند 4 (محیط/ماهیت/بافت سازمان) شروع می شود، در هر یک از بندها و زیر بندهای مربوط توضیحات کامل و مفید داده شده است و بستگی به سطح نیاز شما به آموزش و یادگیری این استاندارد ، 3سطح پکیج آموزشی تهیه و ارائه شده است.

تعریف سیستم مدیریت بهداشت،ایمنی و محیط زیست

سیستم مدیریت HSE یک ابزار مدیریتی برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در همه برنامه های توسعه و پروژه های صنعتی یا تشکیالت سازمانی بوده است، با ایجاد بستر فرهنگی خالق و نگرشی نو و سیستماتیک در راستای توسعه پایدار و کرامت انسان، به‌طور یکپارچه و با همگرایی و چیدمان هم افزای نیروهای انسانی و امکانات و تجهیزات و با استفاده از  سیستم آموزش کارآمد، ممیزیهای دوره ای، ارزیابی و بهبود مستمر، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آن از طریق تأمین ایمنی همه‌جانبه کلیه کارکنان و همکاران سازمان، تجهیزات و تأسیسات و به صفر رساندن حوادث و آسیب های ناشی از کار از طریق کنترل یا حذف شرایط ناایمن و ارتقاء سطح سالمت افراد از طریق اعمال راهکارهای کنترلی مدیریتی، مهندسی و اجرایی در کلیه سطوح سازمان و همچنین صیانت از محیط زیست به عنوان سرمایه بشریت می گردد.

هدف از ایجاد نظام مدیریت HSE

ارائه یک روش هدفمند بر اساس معیارهای فعلی برای اطمینان از خطرات احتمالی HSE واقعی موجود دقیقاً تعریف شده و به طور مؤثر حذف می شود کنترل می شود. HSE واقعی فعلی به طور دقیق شناسایی شده و به طور مؤثر حذف می شود. دوره آموزشی HSE در سایت آکادمی ارغوان به صورت کامل موجود است. سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست که ترجمه تحت اللفظی آن Health, Safety and Environment است، وظیفه بسیار بزرگتری در زمینه حوادث در محیط های صنعتی دارد. این سیستم که می‌توان آن را سیستمی یکپارچه و توسعه‌یافته از اقدامات پیشگیرانه و آینده‌نگر در جهت کاهش تصادفات و آسیب‌های معنوی و مادی به انسان و طبیعت و همچنین کاهش آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی به محیط زیست دانست. سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) یک ابزار مدیریتی برای کنترل و بهبود عملکرد سلامت، ایمنی و محیط زیست در کلیه برنامه‌های توسعه، پروژه‌های صنعتی یا ساختارهای سازمانی است. با ایجاد بستر فرهنگی خلاقانه و نگرش جدید و نظام مند نسبت به توسعه پایدار و کرامت انسانی، آرایش یکپارچه و هم افزا از نیروها، امکانات و تجهیزات انسانی را فراهم کرده است.

دلایل نیاز به استقرار سیستم

 • رضایت کارفرما.
 • تنوع امور پروژه ها و پیچیدگی مدیریت بر آنها.
 • پیچیدگی فعالیتها به دلیل ماهیت آنها.
 • تسهیل و بهبود دستورالعمل ها و روشهای اجرایی.
 • استفاده بهینه از کلیه منابع سازمان شامل نیروی انسانی ، تجهیزات و ماشین آالت.
 • یکپارچه سازی و ایجاد زبان مشترک بین کلیه واحدهای زیرمجموعه تحت نظارت.
 • بهبود مدیریت ریسک های زیست محیطی و بهداشت شغلی.
 • ایجاد آمادگی در وضعیت های اضطراری.
 • ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت فردی و عمومی.
 • رعایت موازین زیست محیطی و بهداشتی.

مزایای استقرار سیستم مدیریت HSE

 • شناخت کافي از عوامل بالقوه آسيب رسان در محيط کار
 • ايجاد ساختار مشخص براي مديريت HSE و تعيين مسئوليت ها
 • هدفمند نمودن و يکپارچه کردن سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست.
 • شناخت قوانين و مقررات ايمني
 • کاهش زيان هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از حوادث
 • ايجاد انگيزه در کارکنان بعلت اعتماد آنها نسبت به مديريت بواسطه تلاش براي ايجاد محيط کاري ايمن
 • ايجاد زمينه مناسب براي استفاده توانت فکري بالقوه کارکنان براي تقويت مديريت HSE و….
دوره آموزشی حضوری و آنلاین تشریح الزامات استاندارد بین المللی HSE
رایگان

پکیج اول :دانلود متن فارسی HSE

دوره آموزشی HSE، در رابطه با آشنایی کلی استاندارد بوده و می توانید این پکیج را به‌صورت رایگان دریافت کرده و با کلیه بندها و زیربندهای استاندارد آشنا شوید.

پکیج دوم: آموزش عمومی و نیمه حرفه ای HSE

دوره آموزشی HSE، در رابطه با آموزش عمومی و نیمه حرفه ای استاندارد بوده که علاوه بر پکیج شماره 1 تمامی نکته های کاربردی در زیر هربند یا زیربند به صورت شفاف و ساده بیان شده است که این پکیج دارای هزینه دانلود می باشد که در مقایسه با موسسات آموزشی از نظر هزینه، اثر بخشی آموزش قابل مقایسه نبوده و با کمترین هزینه می توانید آنرا دریافت نموده و در صورت داشتن هرگونه سؤال یا ابهام و مشاوره، به‌صورت رایگان با تماس تلفنی به جواب خود برسید در صورت تمایل،گواهی نامه آموزشی این دوره برای افراد متقاضی صادر خواهدشد.

پکیج سوم: آموزش تخصصی و حرفه ای استاندارد

پکیج سوم دوره آموزشی HSE در رابطه با آموزش تخصصی و حرفه ای استاندارد بوده که علاوه بر پوشش پکیج شماره 1 و شماره 2 این پکیج به‌صورت تخصصی ارائه شده که کلیه سازمان ها یا افرادی که می خواهند بعنوان کارشناس یا مدیر تضمین کیفیت فعالیت کنند می توانند با این پکیج یک مهارت بین المللی و تخصصی یاد بگیرند یا سازمانهایی که می خواهند با کمک کارشناسان خود و یا با استفاده محدود و کم از مشاوره  یا بدون مشاوره سیستم خود را در سازمان پیاده نمایند می توانند با یک دهم هزینه ای که برای مشاوره صرف می کنند بتوانند به راحتی و با اثر بخشی خوب ، سیستم را در سازمان خود پیاده نموده و از مشاوره رایگان (غیرحضوری) یا در صورت نیاز ، مشاوره محدود حضوری در استقرار یا آموزش این استاندارد  کمک بگیرند و به راحتی سیستم را استقرار دهند.

نکته ای در خصوص پکیج های HSE

در پکیج دوره آموزشی HSE کلیه توضیحات کاربردی بندها و زیربندها به همراه تمامی مدارک ، مستندات (وش ، دستور المعمل ، فرم و …) پیوست بند مربوط بوده تا بتوانند از این مدارک پیوستی الگو گرفته و برای سازمان خود طراحی نمایند.در صورت تمایل ،گواهی نامه آموزشی این دوره برای افراد متقاضی صادر خواهد شد.

HSE استاندارد بین المللی بهداشت، ایمنی و محیط زیست

(ISO 45001: 2015 و ISO 14001 : 2015)

اهداف : پیاده‌سازی و استقرار و آموزش این استاندارد چه اهدافی را دنبال می کند ؟

این استاندارد تلفیقی از دو استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 بوده و یکی از پرکاربردترین استانداردها ست واین استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی بوده که به سازمان ها کمک می کند تا محیطی سالم و به دور از هرگونه سانحه و حفاظت از محیط زیست را داشته باشند.

آموزش و پیاده‌سازیین استاندارد علاوه بر ارتقاء ، رشد ، پویایی و بالندگی سازمان و کارکنان ، اهداف ذیل را دنبال می کند

 • کاهش هزینه و افزایش بهره وری در راستای کاهش صدمات به منابع انسانی و مادی و محیط زیست.
 • بزاری برای ایجاد مزیت رقابتی در جذب مشتری.
 • کاهش شکایات ، مجازات و جریمه های ناشی از حوادث احتمالی و تخریب محیط زیست.
 • افزایش رضایت ذی نفعان سازمان مثل کارکنان ، سهامداران ، مشتریان ، تامین کنندگان و…
 • شناسایی فرصت هایی برای بهبود محیط کار.
 • طراحی محیط کار سالم و ارگونومیک و جلوگیری از حوادث و بیماریهای شغلی و آسیب رساندن به محیط زیست.

مخاطبان دوره آموزشی HSE

مخاطبان: چه کسانی میتوانند از این دوره یا استاندارد استفاده کنند؟

تمامی سازمان های تولیدی و خدماتی چه خصوصی و چه دولتی و سایر ارگان ها مثال اداره جات و بیمارستان ها و … میتوانند دوره آموزشی HSE را آموزش دیده و در سازمان خود پیاده نموده تا به اهداف عالی سازمان دست پیدا کنند. همچنین برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مدیریت و مهندسی (برای رشته های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی و رشته های بهداشت و حفاظت ایمنی (HSE) الزامی است) برگ برنده برای ورود به سازمان ها بوده که میتوانند از رقبای خود پیشی گرفته و یک تخصص عالی و بین المللی یاد بگیرند.

پیش نیاز دوره آموزشی HSE :

دوره آموزشی HSE نیاز به پیش نیاز نداشته فقط برای فهم بهتر و اجرای اثربخش این استاندارد، بهتر است فردی که آموزش می بیند یا در تیم راهبری و پیاده‌سازیاین استاندارد همکاری میکند تحصیلات دانشگاهی داشته باشد.استقرار این استاندارد،  استاندارد ایزو 45001 و استاندارد 14001 بطبه‌طورمزمان آموزش دیده  و در سازمان پیاده میشود.
دانش بهداشت و ایمنی محیط به طور گسترده ای در بین مدیران، کارفرمایان و کارشناسان در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین مخاطبان این دوره شامل طیف وسیعی از افراد شاغل در زمینه های مختلف مهندسی، مدیریت و … می باشد. با شرکت در دوره مقدماتی HSE تمامی مفاهیم و اطلاعات اولیه برای مخاطبان توضیح داده می شود و در دوره HSE پیشرفته این اطلاعات تکمیل شده و دانشجویان برای ورود به حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در زمینه های مختلف آماده می شوند. دانشجویان شرکت کننده در دوره HSE با تمامی الزامات، مقررات و شرایط کاری در محیط های مختلف آشنا می شوند و می توانند به عنوان کارشناس ایمنی، بهداشت و محیط زیست در شرکت های مختلف فعالیت کنند.

پشتیبانی دوره آموزشی HSE:

دوستان عزیزی که دوره یا هریک از پکیج های استاندارد ایزو HSE را تهیه میکنند علاوه بر دریافت گواهینامه معتبر، هرگونه سؤال و ابهامی در آموزش و استقرار استاندارد داشته باشند آکادمی ارغوان با کمال میل به سوالات آنها پاسخ داده و در صورت نارضایتی هرگونه هزینه ی دریافتی عودت داده خواهد شد. از صفر تا صد در صورت نیاز در کنار شما هستیم تا به نتیجه عالی برسید. در زمینه اجرا و پروژه های ساختمانی، یکی از دغدغه های مدیران، کارفرمایان، مهندسان و کارکنان شرکت ها، فراهم آوردن ساختاری مناسب برای حفاظت از سرمایه انسانی و ابزار و تجهیزات فیزیکی شرکت ها می باشد. از سوی دیگر نهادهای مختلفی به منظور نظارت بر حفظ و نگهداری محیط زیست فعال هستند که ممکن است برای ماهیت کار و فعالیت هر گروه مضر باشد. به همین دلیل شرکت ها برای صدور و پیگیری مجوز فعالیت خود باید این اصول و قوانین را رعایت کنند. به همین دلیل امروزه طیف گسترده ای از شرکت های فعال در زمینه های مختلف به دنبال افرادی هستند که با شرایط، الزامات و مقررات HSE آشنا باشند.

دوره آموزشی حضوری و آنلاین: تشریح الزامات استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت (مدت دوره :16 ساعت)

HSE: ISO14001, ISO45001

سرفصل دوره :

 • آشنایی با سازمان ایزو و ساختار استاندارد و کاربرد و مزایای آن.
 • مقایسه ویرایش قبلی با ویرایش فعلی و بررسی تغییرات استاندارد.
 • تعاریف کاربردی و مرتبط با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد چرخه دمینگ.
 • تشریح  الزامات استاندارد ایزو از بند یک تا 10 و زیر بندهای آن با ارائه نمونه و مثال عینی از الزامات.

دوره آموزشی حضوری و آنلاین: تشریح الزامات استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت (مدت دوره :8 ساعت)

HSE: ISO14001, SO45001:

سرفصل دوره :

 •  آشنایی با ممیزی داخلی با زبان ساده.
 •  اصطلاحات و تعاریف استاندارد ممیزی.
 •  آشنایی با انواع ممیزی و عدم انطباق ها.
 •  اصول ممیزی و مدیریت برنامه ممیزی و فعالیت های ممیزی.
 •  آشنایی با چک لیست ممیزی و ارائه چک لیست.
 •  صلاحیت های لازم برای تعیین شایستگی ممیز و ابزار های ممیزی.

نمونه گواهی صادرشده برای افراد متقاضی

گواهی HSE دارای فواید زیر است:

 1. حفاظت از کارکنان: با اخذ گواهینامه HSE، اطمینان حاصل می‌شود که کارکنان در معرض هیچ گونه خطر و آسیبی در محیط کار قرار نمی‌گیرند .
 2. تقویت فرهنگ سلامت و ایمنی: ارائه آموزش‌ها و اطلاعات مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست، به ارتقای فرهنگ سلامت و ایمنی در محیط کار کمک می‌کند. این اقدامات باعث بهبود سلامت، ایمنی و تندرستی کارکنان می‌شود.
 3. بهبود مدیریت بهداشت و ایمنی: اخذ گواهینامه HSE به مدیران کمک می‌کند تا مدیریت بهداشت و ایمنی محل کار را بهبود بخشند. این شامل تعیین سیاست‌ها، فرآیندها و استانداردهای ایمنی، نظارت بر رعایت آن‌ها و ایجاد فضای کاری ایمن‌تر است.
 4. رفاه کارکنان: از طریق استفاده از فناوری پیشرفته و توسعه حرفه‌ای، گواهی HSE رفاه کارکنان را تضمین می‌کند. این شامل ارائه تجهیزات و ابزارهای ایمنی و بهداشتی مناسب، ایجاد فضای کاری سالم ، و مراقبت از سلامت و ایمنی کارکنان در محیط کار است.

این استانداردها در صنایع مختلف از جمله تولید، ساخت و ساز، مراقبت های بهداشتی و بسیاری دیگر برای جلوگیری از حوادث، صدمات و آسیب های زیست محیطی حیاتی هستند. سازمان ها می توانند از فرصت ها براي پیشگیري یا کاهش پیامدهاي نامطلوب زیست محیطی و ارتقاي پیامدهاي زیست محیطی مطلوب به خصوص در رابطه با آنها که مضامین استراتژیک و رقابتی دارند استفاده کنند.