آموزش ایزو 45001 ویرایش 2018 (iso45001:2018) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

استاندارد ایزو 45001 چیست؟

ایزو 45001 ورژن 2018، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای نام استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ می‌باشد که توسط سازمان بین المللی استاندارد یا همان سازمان International Organization for Standardzition ارائه شده است. ایزو 45001 ورژن 2018، استانداردی هست که جهت رفع نواقص و کمبودهای استاندارد ایزو ۱۸۰۰۱ OHSAS در سال 2018 میلادی توسط قانون گذاران ایزو ویرایش شد و در نتیجه نسخه کامل تر و جدیدتر آن با قوانین جامعی منتشر گردیده است. هدف آموزش ایزو 45001 ویرایش 2018 ارائه چارچوبی برای مدیریت ریسک ها و فرصت های ایمنی و بهداشت شغلی است.

استاندارد ایزو 45001 ورژن 2018 سیستم مدیریت سلامت ایمنی شغل

ایزو 45001 ورژن 2018،یک استاندارد سیستم مدیریت سلامت ایمنی شغل که شامل 10 بند اصلی بوده و هر بند نیز دارای تعدادی زیربند می باشد که بندهای 0 ، 1، 2 ، و 3 فقط جهت اگاهی و آشنایی بوده که این بندها عبارتند از : کلیات استاندارد (بند0) ، هدف و دامنه کاربرد استاندارد (بند1) ، مراجع الزامی (بند2) و آشنایی با اصطلاحات و واژگان مربوط به استاندارد (بند3) می باشد که به‌صورت کامل و کاربردی و مفید توضیح داده شده است اجرا و پیاده‌سازی و استقرار استاندارد iso در سازمان از بند 4 (محیط/ماهیت/بافت سازمان) شروع می شود، در هر یک از بندها و زیر بندهای مربوط توضیحات کامل و مفید داده شده است و بستگی به سطح نیاز شما به آموزش و یادگیری این استاندارد ، 3سطح پکیج آموزشی تهیه و ارائه شده است.

رایگان

پکیج شماره یک : دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 45001 ویرایش2018

ایزو 45001 ورژن 2018، در رابطه با آشنایی کلی استاندارد بوده و می توانید این پکیج را به‌صورت رایگان دریافت کرده و با کلیه بندها و زیربندهای استاندارد آشنا شوید.

پکیج شماره دو: آموزش عمومی و نیمه حرفه ای ایزو 45001 ورژن 2018

در رابطه با آموزش عمومی و نیمه حرفه ای ایزو 45001 ورژن 2018 بوده که علاوه بر پکیج شماره 1 تمامی نکته های کاربردی در زیر هربند یا زیربند به صورت شفاف و ساده بیان شده است که این پکیج دارای هزینه دانلود می باشد که در مقایسه با موسسات آموزشی از نظر هزینه ، اثر بخشی آموزش قابل مقایسه نبوده و با کمترین هزینه می توانید آنرا دریافت نموده و در صورت داشتن هرگونه سؤال یا ابهام و مشاوره ، به‌صورت رایگان با تماس تلفنی به جواب خود برسید.در صورت تمایل،گواهی نامه آموزشی این دوره برای افراد متقاضی صادر خواهدشد.

پکیج شماره سه: آموزش تخصصی و حرفه ای استاندارد ایزو 45001ویرایش 2018

در پکیج سه آموزش ایزو 45001 ورژن 2018 تخصصی و حرفه ای بوده که علاوه بر پوشش پکیج شماره 1 و شماره 2 این پکیج به‌صورت تخصصی ارائه شده که کلیه سازمان ها یا افرادی که می خواهند بعنوان کارشناس یا مدیر تضمین کیفیت فعالیت کنند می توانند با این پکیج یک مهارت بین المللی و تخصصی یاد بگیرند یا سازمانهایی که می خواهند با کمک کارشناسان خود و یا با استفاده محدود و کم از مشاوره  یا بدون مشاوره سیستم خود را در سازمان پیاده نمایند می توانند با یک دهم هزینه ای که برای مشاوره صرف می کنند بتوانند به راحتی و با اثر بخشی خوب، سیستم را در سازمان خود پیاده نموده و از مشاوره رایگان (غیرحضوری) یا در صورت نیاز، مشاوره محدود حضوری در استقرار یا آموزش این استاندارد  کمک بگیرند و به راحتی سیستم را استقرار دهند. در پکیج آموزش ایزو 45001 ویرایش 2018 کلیه توضیحات کاربردی بندها و زیربندها به همراه تمامی مدارک ، مستندات (ش، دستور العمل، فرم و …) پیوست بند مربوط بوده تا بتوانند از این مدارک پیوستی الگو گرفته و برای سازمان خود طراحی نمایند.در صورت تمایل ،گواهی نامه آموزشی این دوره به عنوان دوره کارشناسی تضمین کیفیت برای فرد متقاضی صادر خواهد شد.

استاندارد بین المللی ایزو 45001 ویرایش 2018 (ISO 45001: 2018)

برخی از جنبه ها و الزامات کلیدی ایزو 45001 ویرایش 2018 به شرح زیر است:

دامنه و هدف: ISO 45001 برای کمک به سازمان ها در هر اندازه و صنایعی طراحی شده است تا خطرات ایمنی و بهداشت شغلی را در محیط کار مدیریت کنند. هدف اصلی آن جلوگیری از صدمات، بیماری ها و مرگ های ناشی از کار است.

زمینه سازمانی: سازمان ها نیاز به درک بافت داخلی و خارجی خود از جمله نیازها و انتظارات ذینفعان دارند که می تواند بر سیستم مدیریت OHS آنها تأثیر بگذارد.

رهبری و تعهد: از مدیریت ارشد انتظار می رود که با ایجاد خط مشی روشن، تعریف مسئولیت ها و اطمینان از در دسترس بودن منابع لازم، رهبری و تعهد به سیستم را نشان دهد.

رویکرد مبتنی بر ریسک: ISO 45001 بر رویکردی فعال برای شناسایی و مدیریت ریسک ها تاکید دارد. سازمان‌ها موظفند ریسک‌ها را ارزیابی کنند، ریسک‌ها را شناسایی کنند و کنترل‌هایی را برای کاهش یا حذف آنها ایجاد کنند.

الزامات قانونی و سایر الزامات: سازمانها باید کلیه الزامات قانونی و سایر الزامات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی را شناسایی کرده و از آنها پیروی کنند.

اهداف و نظارت: تعیین اهداف بهداشتی و ایمنی قابل اندازه گیری ضروری است. سازمان ها باید عملکرد خود را در برابر این اهداف نظارت کنند و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی انجام دهند.

مشارکت کارکنان: ISO 45001 تاکید زیادی بر مشارکت و مشاوره کارکنان در تمام جنبه های سیستم مدیریت دارد. کارکنان باید در شناسایی خطرات و ارائه بازخورد نظر داشته باشند.

ارتباط: ارتباط موثر درونی و بیرونی حیاتی است. این شامل ارتباطات شفاف سیاست ها، رویه ها و نتایج عملکرد است.

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری: سازمان ها باید برنامه ها و رویه هایی را برای پاسخگویی به شرایط اضطراری و جلوگیری از تکرار آن داشته باشند.

ارزیابی عملکرد: ممیزی ها و ارزیابی های منظم عملکرد سیستم برای اطمینان از اثربخشی آن و شناسایی زمینه های بهبود لازم است.

بهبود مستمر: ISO 45001 فرهنگ بهبود مستمر را ترویج می کند. سازمان ها تشویق می شوند تا سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود را به طور منظم بررسی و بهبود بخشند.

اسناد و مدارک: سازمان ها باید اسناد مربوط به سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود را از جمله خط مشی ها، رویه ها و سوابق حفظ کنند.

صدور گواهینامه: برخی از سازمان ها برای نشان دادن انطباق با استاندارد، بازرسی های شخص ثالث نسبت به صدور گواهینامه را انتخاب می کنند.

اهداف : پیاده‌سازی و استقرار و آموزش این استاندارد چه اهدافی را دنبال می کند ؟

این استاندارد بعد از استاندارد ایزو 9001 یکی از پرکاربردترین استانداردها بوده  و استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بوده که به سازمان ها کمک می کند تا محیطی سالم و به دور از هرگونه سانحه با انگیزه و کارآیی بالا بتوانند به فعالیت خودشان ادامه دهند.

آموزش و پیاده‌سازی این استاندارد علاوه بر ارتقاء، رشد، پویایی و بالندگی سازمان و کارکنان، اهداف ذیل را دنبال می کند

جهت آشنایی بیشتر با دوره آموزش مجازی الزامات و مستندسازی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 45001 ویرایش 2018 سرفصل های ذیل را مطالعه نمایید.

 • کاهش هزینه و افزایش بهره وری در راستای کاهش صدمات به منابع انسانی و مادی.
 • ابزاری برای ایجاد مزیت رقابتی در جذب مشتری.
 • کاهش شکایات، مجازات و جریمه های ناشی از حوادث احتمالی.
 • افزایش رضایت ذی نفعان سازمان مثل کارکنان، سهامداران، مشتریان، تامین کنندگان و…
 • شناسایی فرصت هایی برای بهبود محیط کار.
 • طراحی محیط کار سالم و ارگونومیک و جلوگیری از حوادث و بیماریهای شغلی.

مخاطبان دوره آموزشی ایزو 45001 ورژن 2018

مخاطبان : چه کسانی میتوانند از این دوره یا استاندارد استفاده کنند؟

تمامی سازمان های تولیدی و خدماتی چه خصوصی و چه دولتی و سایر ارگان ها مثال اداره جات و بیمارستان ها و … میتوانند دوره آموزشی استاندارد ایزو 45001 ورژن 2018  را آموزش دیده و در سازمان خود پیاده نموده تا به اهداف عالی سازمان دست پیدا کنند. همچنین برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مدیریت و مهندسی (برای رشته های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی و رشته های بهداشت و حفاظت ایمنی (HSE) الزامی است) برگ برنده برای ورود به سازمان ها بوده که میتوانند از رقبای خود پیشی گرفته و یک تخصص عالی و بین المللی یاد بگیرند.

پیش نیاز دوره یا استاندارد ایزو 45001 ویرایش 2018

در دوره iso 45001 چه مطالبی می آموزیم(هدف از این آموزش چیست؟)
در دوره آموزش ایزو 45001 ویرایش 2018 به پیش نیاز نداشته فقط برای فهم بهتر و اجرای اثربخش این استاندارد ، بهتر است فردی که آموزش می بیند یا در تیم راهبری و پیاده‌سازی این استاندارد همکاری میکند تحصیلات دانشگاهی داشته باشد و همچنین پیشنهاد میگردد در کنار این استاندارد،  استاندارد عمومی ایزو 9001 و استاندارد 14001نیز به‌طور همزمان آموزش دیده  و در سازمان پیاده شود.

پشتیبانی دوره آموزشی ایزو45001 ویرایش 2018

دوستان عزیزی که دوره یا هریک از پکیج های آموزش ایزو 45001 ویرایش 2018 را تهیه میکنند علاوه بر دریافت گواهینامه معتبر، هرگونه سؤال و ابهامی در آموزش و استقرار استاندارد داشته باشند آکادمی ارغوان با کمال میل به سوالات آنها پاسخ داده و در صورت نارضایتی هرگونه هزینه ی دریافتی عودت داده خواهد شد. ما از صفر تا صد در صورت نیاز در کنار شما هستیم تا به نتیجه عالی برسید. با ساختار آموزش ایزو 45001 ویرایش 2018

دوره آموزشی حضوری و آنلاین تشریح الزامات استاندارد بین المللی ایزو 45001 ویرایش 2018 (مدت دوره :16 ساعت)

لزوم یادگیری دوره آموزشی ایزو 45001 ویرایش 2018
سرفصل دوره :

 • آشنایی با سازمان ایزو و ساختار استاندارد و کاربرد و مزایای آن.
 • مقایسه ویرایش قبلی با ویرایش فعلی و بررسی تغییرات استاندارد.
 • تعاریف کاربردی و مرتبط با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد چرخه دمینگ.
 • تشریح  الزامات استاندارد ایزو از بند یک تا 10 و زیر بندهای آن با ارائه نمونه و مثال عینی از الزامات.

دوره آموزشی حضوری و آنلاین ممیزی داخلی استاندارد بین المللی ایزو 45001 ویرایش 2018 (مدت دوره : 8 ساعت)

آموزش ایزو (پیاده‌سازی استاندارد ایزو 14001)
سرفصل دوره :

 •  آشنایی با ممیزی داخلی با زبان ساده.
 •  اصطلاحات و تعاریف استاندارد ممیزی.
 •  آشنایی با انواع ممیزی و عدم انطباق ها.
 •  اصول ممیزی و مدیریت برنامه ممیزی و فعالیت های ممیزی.
 •  آشنایی با چک لیست ممیزی و ارائه چک لیست.
 •  صلاحیت های لازم برای تعیین شایستگی ممیز و ابزار های ممیزی.

نمونه گواهی صادرشده برای افراد متقاضی

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای چیست ؟

یک سیستم مبتنی بر استانداردها و رویکردهای مشخص است که به منظور مدیریت و بهبود ایمنی و بهداشت در محیط کار اجرا می‌شود. این سیستم برای شناسایی، کنترل و کاهش خطرات و عوامل آسیب‌زا در محیط کار به کار می‌رود و به تضمین ایمنی و سلامت کارکنان می‌پردازد.

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای معمولاً بر اساس استاندارد ایزو 45001 طراحی و پیاده‌سازی می‌شود. این سیستم شامل فرآیندهایی مانند تعیین و شناسایی خطرات، ارزیابی و کنترل ریسک‌ها، برنامه‌ریزی و اجرای تدابیر ایمنی و بهداشتی، آموزش و آگاهی کارکنان، نظارت و ارزیابی عملکرد است.

هدف اصلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، حفظ سلامت و ایمنی کارکنان در محیط کار است. این سیستم تلاش می‌کند تا محیط کار را امن‌تر کند، بروز حوادث و آسیب‌های جسمانی و روانی را کاهش دهد، استانداردهای قانونی و اجتماعی را رعایت کند و بهبود پیوسته در ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را تحقق بخشد. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای می‌تواند در هر نوع صنعت و سازمانی از جمله تولید، ساخت و ساز، خدمات، حمل و نقل و دیگر بخش‌های مرتبط با محیط کار به کار گرفته شود.

ممیزی ایزو 45001

ممیزی ایزو 45001 به معنای ارزیابی و بررسی اجزاء مختلف سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، میزان پیروی از استانداردها، عملکرد سیستم و ارائه پیشنهادات به منظور بهبود عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان انجام می‌شود. این ممیزی‌ها ممکن است توسط ممیزان داخلی یا ممیزان خارجی انجام شوند و به عنوان یک ابزار برای ارتقاء ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان‌ها و کاهش ریسک‌های مرتبط با محیط کار و فعالیت‌های شغلی بکار می‌روند. ممیزی ایزو 45001 می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا به مرور زمان به بهبود مستمر در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی دست یابند و در نتیجه، مشکلات مرتبط با حوادث کاری و بیماری‌های مهندسی و مشکلاتی که به کارکنان و سازمان آسیب می‌رسانند را کاهش دهند.