دوره آموزش سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت یکپارچه IMS چیست؟

دوره آموزش سیستم مدیریت یکپارچه سیستم مدیریت یکپارچه IMS یک سیستم مدیریت یکپارچه که شامل 3استانداردISO 9001:2015 و ISO14001:2015 و ISO45001:2018 بوده که میتوان به صورت یکپارچه هر سه استاندارد را همزمان در سازمان پیاده واجرا نمودو در اجرای این استانداردها می توان حرفی از مستندات ومدارک را که مربوط به یک بندبود ومشترک هستند به صورت تلفیقی از3استاندارد درآن مدرک تهیه نمود ودر صورت مغایرت بندهاباهم می توان الزام هراستاندارد را جداگانه تهیه نمود.هر سه استاندارد در راستای بندهای استاندارد ISO9001:2015بوده وهر کدام از استانداردها دارای 10 بنداصلی که هر بند نیزدارای تعدادی زیربند می باشد که بندهای 0 ، 1، 2 ، و 3 فقط جهت اگاهی و آشنایی بوده که این بندها عبارتند از : کلیات استاندارد (بند0) ، هدف و دامنه کاربرد استاندارد (بند1) ، مراجع الزامی (بند2) و آشنایی با اصطلاحات و واژگان مربوط به استاندارد (بند3) می باشد که به‌صورت کامل و کاربردی و مفید توضیح داده شده است. اجرا و پیاده‌سازی و استقرار استانداردIMS در سازمان از بند 4 (محیط/ماهیت/بافت سازمان) شروع می شود، در هر یک از بندها و زیر بندهای مربوط توضیحات کامل و مفید داده شده است و بستگی به سطح نیاز شما به آموزش و یادگیری این استاندارد ، 3سطح پکیج آموزشی تهیه و ارائه شده است.

اهداف ims

امروزه با رشد روزافزون صنعت و فناوری، بیشتر سازمان ها در حال مطالعه نقش سیستم های مختلف مدیریتی در جهت دهی فعالیت ها و ادغام آنها در فرآیند کار هستند. سیستم های مدیریت تحقق یافته می توانند فعالیت ها، محصولات و خدمات یک سازمان را از یک یا چند جنبه و دیدگاه مختلف بررسی کنند در مرحله بعد، سازمان را در نظر بگیرید و در مورد رضایت گروه یا گروه های خاص فکر کنید. این گروه ها می توانند شامل مشتریان، کارمندان و مالکان باشند. سهامداران، تامین کنندگان، پیمانکاران، جامعه، گروه های مستقل (مثلا گروه های محیط زیست)، دولت و غیره. اگر سازمان برای در نظر گرفتن رضایت همه گروه ها باید از جهات مختلف به فعالیت های خود نگاه کند و این مستلزم ایجاد سیستم های مدیریتی مختلف است.
اما ایجاد سیستم های مدیریتی مختلف با الزامات خاص برای هر یک از آنها نه تنها باعث پیچیدگی و سردرگمی سازمان می شود. در عوض مسائلی مانند هدر رفتن منابع، حجم عظیم اسناد، افزونگی، کارایی و عملکرد پایین سازمان، تضاد بین سیاست ها و غیره وجود دارد. یکی از مهم ترین اهداف دوره آموزش سیستم مدیریت یکپارچه سیستم مدیریت یکپارچه IMS همین است.

رایگان

پکیج اول :دانلود متن فارسی ims

دوره آموزش سیستم مدیریت یکپارچه سیستم مدیریت یکپارچه IMS ، در رابطه با آشنایی کلی استاندارد بوده و می توانید این پکیج را به‌صورت رایگان دریافت کرده و با کلیه بندها و زیربندهای استاندارد آشنا شوید.

پکیج دوم IMS: آموزش عمومی و نیمه حرفه ای

دوره آموزش سیستم مدیریت یکپارچه سیستم مدیریت یکپارچه IMS ، در رابطه با آموزش عمومی و نیمه حرفه ای استاندارد بوده که علاوه بر پکیج شماره 1 تمامی نکته های کاربردی در زیر هربند یا زیربند به صورت شفاف و ساده بیان شده است که این پکیج دارای هزینه دانلود می باشد که در مقایسه با موسسات آموزشی از نظر هزینه ، اثر بخشی آموزش قابل مقایسه نبوده و با کمترین هزینه می توانید آنرا دریافت نموده و در صورت داشتن هرگونه سؤال یا ابهام و مشاوره ، به‌صورت رایگان با تماس تلفنی به جواب خود برسید.در صورت تمایل،گواهی نامه آموزشی این دوره برای افراد متقاضی صادر خواهدشد.

پکیج سوم: آموزش تخصصی و حرفه ای ims

در رابطه با آموزش تخصصی و حرفه ای استاندارد دوره آموزش سیستم مدیریت یکپارچه سیستم مدیریت یکپارچه IMS بوده که علاوه بر پوشش پکیج شماره 1 و شماره 2 این پکیج به‌صورت تخصصی ارائه شده که کلیه سازمان ها یا افرادی که می خواهند بعنوان کارشناس یامدیر تضمین کیفیت فعالیت کنند میتوانند با این پکیج یک مهارت بین المللی و تخصصی یاد بگیرند یاسازمانهایی که می خواهند با کمک کارشناسان خود و یا با استفاده محدود و کم از مشاوره  یا بدون مشاوره سیستم خود را در سازمان پیاده نمایند می توانند با یک دهم هزینه ای که برای مشاوره صرف می کنند بتوانند به راحتی و با اثر بخشی خوب ، سیستم را در سازمان خود پیاده نموده و از مشاوره رایگان (غیرحضوری) یا در صورت نیاز،مشاوره محدود حضوری در استقرار یا آموزش این استاندارد  کمک بگیرند و به راحتی سیستم را استقرار دهند.

نکته ای در خصوص پکیج های ims

در پکیج دوره آموزش سیستم مدیریت یکپارچه سیستم مدیریت یکپارچه IMS کلیه توضیحات کاربردی بندها و زیربندها به همراه تمامی مدارک ، مستندات (روش ، دستور المعمل ، فرم و …) پیوست بند مربوط بوده تا بتوانند از این مدارک پیوستی الگو گرفته و برای سازمان خود طراحی نمایند.در صورت تمایل ،گواهی نامه آموزشی این دوره برای افراد متقاضی صادر خواهد شد.

استاندارد بین المللی سیستمIMS مدیریت یکپارچه

(ISO 45001:2015و ISO9001:2015و ISO 14001:2015)
اهداف : پیاده‌سازی و استقرار و دوره آموزش سیستم مدیریت یکپارچه سیستم مدیریت یکپارچه IMS چه اهدافی را دنبال می کند ؟
این استاندارد تلفیقی از سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 بوده و یکی از پرکاربردترین استانداردها ست  واین استاندارد بین المللی به سیستم مدیریت یکپارچه معروف بوده که شامل مدیریت کیفیت و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی بوده که در سازمان ها استفاده میشود.

آموزش و پیاده‌سازی این استاندارد علاوه بر ارتقاء، رشد، پویایی و بالندگی سازمان و کارکنان، اهداف ذیل را دنبال می کند

 • کاهش هزینه و افزایش بهره وری در راستای کاهش صدمات به منابع انسانی و مادی و محیط زیست.
 • ابزاری برای ایجاد مزیت رقابتی در جذب مشتری.
 • کاهش شکایات ، مجازات و جریمه های ناشی از حوادث احتمالی و تخریب محیط زیست.
 • افزایش رضایت ذی نفعان سازمان مثل کارکنان ، سهامداران ، مشتریان ، تامین کنندگان و…
 • شناسایی فرصت هایی برای بهبود محیط کار و افزایش کیفیت محصولات.
 • طراحی محیط کار سالم و ارگونومیک و جلوگیری از حوادث و بیماریهای شغلی و آسیب رساندن به محیط زیست.

مخاطبان دوره آموزش سیستم مدیریت یکپارچه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

مخاطبان :چه کسانی میتوانند از این دوره یا استاندارد استفاده کنند؟

تمامی سازمان های تولیدی و خدماتی چه خصوصی و چه دولتی و سایر ارگان ها مثال اداره جات و بیمارستان ها و … میتوانند دوره آموزش سیستم مدیریت یکپارچه سیستم مدیریت یکپارچه IMS را آموزش دیده و در سازمان خود پیاده نموده تا به اهداف عالی سازمان دست پیدا کنند. همچنین برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مدیریت و مهندسی (برای رشته های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی و رشته های بهداشت و حفاظت ایمنی (HSE) الزامی است) برگ برنده برای ورود به سازمان ها بوده که میتوانند از رقبای خود پیشی گرفته و یک تخصص عالی و بین المللی یاد بگیرند.

پیش نیاز دوره یا استاندارد ims

دوره آموزش سیستم مدیریت یکپارچه سیستم مدیریت یکپارچه IMS نیاز به پیش نیاز نداشته فقط برای فهم بهتر و اجرای اثربخش این استاندارد، بهتر است فردی که آموزش می بیند یا در تیم راهبری و پیاده‌سازی این استاندارد همکاری میکند تحصیلات دانشگاهی داشته باشد. در استقرار این استاندارد ،  استانداردهای ایزو 9001  ، ایزو 45001 و ایزو14001 به‌طور همزمان آموزش دیده  و در سازمان پیاده میشود.

پشتیبانی دوره آموزش سیستم مدیریت یکپارچه IMS

دوستان عزیزی که دوره یا هریک از پکیج های استاندارد ایزو IMS را تهیه میکنند علاوه بر دریافت گواهینامه معتبر ، هرگونه سؤال و ابهامی در آموزش و استقرار استاندارد داشته باشند آکادمی ارغوان با کمال میل به سوالات آنها پاسخ داده و در صورت نارضایتی هرگونه هزینه ی دریافتی عودت داده خواهد شد. ما از صفر تا صد در صورت نیاز در کنار شما هستیم تا به نتیجه عالی برسید. برای تهیه دوره آموزش سیستم مدیریت یکپارچه سیستم مدیریت یکپارچه IMS با کارشناسان آکادمی ارغوان تماس بگیرید.

نحوه استقرار دوره آموزش سیستم مدیریت یکپارچه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

 • تعیین و تدوین خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت، زیست محیطی و کیفی و برنامه هاي سازمان.
 • آموزش کاربردي پرسنل وتربیت ممیز
 • تحت کنترل درآوردن، یکپارچه سازي، بروز رسانی و بهینه سازي مستندات و سوابق سازمان
 • ارزیابی ادواري و دوره اي انطباق با اهداف و برنامه ها و الزامات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
 • تدوین و تعیین معیارهاي عملیاتی و کنترل عملیات شامل: مخاطرات، ریسک، حوادث، جنبه ها، پیامدها
 •  شناسایی الزامات قانونی و مقرراتی فعالیتها، محصولات یا خدمات مرتبط با خطرات و ریسکها و جنبه ها
 • تعیین،شناسایی و کنترل ریسک، جنبه ها و پیامدها و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی
 • ایجاد مکانیزمی براي تعیین و پاسخگویی به طرفهاي ذینفع و ارتباطات داخلی و بیرونی (خارجی) سازمان
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها، گزارشات آماري

دستاوردها و مزایاي آموزش سیستم مدیریت یکپارچه IMS

 • بهبود مستمر سیستم ها و فرآیندها
 • پیشگیري از آلودگی هاي زیست محیطی
 • بهبود شرایط ایمنی محیط کار
 • کاهش تماس شغلی با عوامل زیان آور
 • کاهش ضایعات
 • ارتقاء رضایت مشتري
 • ارتقاء آگاهی پرسنل با اجراي برنامه هاي مناسب و متناسب آموزشی
 • انطباق با قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتها، محصولات و خدمات شرکت
 • ارتقاء مداوم کیفیت محصولات

دوره آموزشی حضوری و آنلاین تشریح الزامات استاندارد بین المللی سیستم یکپارچه (مدت دوره :16 ساعت)

سرفصل دوره: IMS، ISO9001, ISO14001, ISO45001

 • آشنایی با سازمان ایزو و ساختار استاندارد و کاربرد و مزایای آن.
 • مقایسه ویرایش قبلی با ویرایش فعلی و بررسی تغییرات استاندارد.
 •  تعاریف کاربردی و مرتبط با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد چرخه دمینگ.
 •  تشریح  الزامات استاندارد ایزو از بند یک تا 10 و زیر بندهای آن با ارائه نمونه و مثال عینی از الزامات.

دوره آموزشی حضوری و آنلاین ممیزی داخلی استاندارد بین المللی سیستم یکپارچه (مدت دوره : 8 ساعت)

سرفصل دوره: IMS، ISO9001, ISO14001, ISO45001

 •  آشنایی با ممیزی داخلی با زبان ساده ……
 • اصطلاحات و تعاریف استاندارد ممیزی.
 •  آشنایی با انواع ممیزی و عدم انطباق ها…
 •  اصول ممیزی و مدیریت برنامه ممیزی و فعالیت های ممیزی.
 •  آشنایی با چک لیست ممیزی و ارائه چک لیست.
 •  صلاحیت های لازم برای تعیین شایستگی ممیز و ابزار های ممیزی

نمونه گواهی صادر شده برای افراد متقاضی

مزایای ادغام در یک نگاه:

 •  کاهش تکرار: با ادغام سیستم‌های مدیریتی، فعالیت‌ها و فرآیندها تکراری کاهش می‌یابند، زیرا نیازی به اجرای جداگانه آن‌ها نیست.
 •  بهره‌وری زمان مدیران: یک سیستم مدیریت یکپارچه، به مدیران ارشد امکان می‌دهد که زمان خود را به صورت موثرتری مدیریت کنند، زیرا نیازی به مدیریت چند سیستم جداگانه ندارند.
 • بهره‌وری منابع: با ادغام سیستم‌ها، منابع سازمان برای پیاده‌سازی و مدیریت سیستم‌ها به روشی کارآمدتر و بهینه‌تر استفاده می‌شود.

 • گواهینامه‌های مقرون به‌صرفه: با داشتن یک سیستم مدیریت یکپارچه، سازمان می‌تواند به‌صورت مقرون به‌صرفه‌تر به گواهینامه‌ها و استانداردهای مختلف دست یابد.

 • کاهش زحمت حسابرسی: با ادغام سیستم‌ها، فرآیند حسابرسی و بررسی بهبود مستمر به ‌صورت یکپارچه‌تر و سریع‌تر انجام می‌شود، که زحمت حسابرسی را کاهش می‌دهد.